Hotell Jeløy Radio

Hotell Jeløy Radio - det lille stedet for de store tanker!

Mange av våre fineste skatter er ofte godt bevarte hemmeligheter. Hotell Jeløy Radio er en av disse - en liten edelsten, vakkert plassert på en idyllisk odde ved Oslofjorden.

Hotellbygningen er full av historie. Den har utviklet seg fra en gammel radiostasjon til det som i dag er et vakkert og moderne kurs- og konferansehotell. Bygningen, som sto ferdig i 1930, er en riktig staselig funkisperle. Den ble bygget av Televerket, og skulle primært fungere som en kortbølgestasjon med sendinger over hele verden. På midten av 60-tallet ble imidlertid mye av kommunikasjonen sendt på kabel og senere satellitt, og i 1995 ble stasjonen ubemannet.

Men her var en fantastisk perle med himmel og hav og 2 kilometer strandlinje, og en idé ble født – å utvikle denne lille edelstenen til et unikt hotell med "stor takhøyde". Vår drøm var å skape et inspirerende hotell i grenselandet mellom tradisjon og utvikling, kvalitet og kreativitet. Og med både ydmykhet og stolthet tør vi si at slik ble det.

Tilbakemeldingene er mange, vår opplevelse er at gjestene begeistres av både omgivelsene og hjerteligheten hos personalet, - en profesjonell, men munter atmosfære og med en ekte butler i spissen. Det genuine og sanselige verdsettes, i tillegg er det rom for latter og arbeidsglede, både foran og bak kulissene.

Vårt fokus på arkitektur, skandinavisk design og kunst, gir oss både glede og inspirasjon, og vi er glade for at mange ledende designere og kunstnere har valgt å stille ut sine verk på Jeløy Radio.

Hvis du leter etter en uforglemmelig opplevelse som kombinerer himmel og hav, harmoni og ro, lekenhet og kreativitet, så vil vi gjerne invitere deg til å besøke Hotell Jeløy Radio - et sted for å tenke de store tanker og nyte små gleder!

Velkommen!

Vennlig hilsen
Kirsti Albert
Hotelldirektør

* * * * *

Hotel Jeløy Radio - the small place for "big ideas"!

Many of our finest treasures are often well kept secrets. Hotel Jeløy Radio is one of these - a little gem, surrounded by natural beauty and situated on a picturesque headland just off the Oslo Fjord.

The hotel building is steeped in history, having evolved from an old radio station into what is now a conference hotel with a unique atmosphere. The building, which completed in 1930, is a really imposing pearl in the style of Functionalism. It was built by the Norwegian telephone company, and would primarily serve to broadcast short wave transmission all over the world.  In the middle of the 60's however, much of the communication was sent by cable and later by satellite, and in 1995 the station was shut down.

Here was this wonderful pearl close by the sea with 2 kilometres of shoreline, and an idea was born: to develop this little gem into a one of a kind hotel with high standards. Our dream was to create an inspiring hotel between the borders of tradition and trends, quality, and creativity. And we dare to say with both humility and pride that we have succeeded.

We receive many positive feedbacks and our experience is that our guests appreciate the staff's warm welcome - a professional, but cheerful atmosphere and an authentic butler at their helm. In addition to the genuine and the sensual that we value, there is room for laughter and job satisfaction, both in front and behind the scenes.

Our focus on architecture, Scandinavian design and art, gives us both joy and inspiration and we are delighted that many leading designers and artists have chosen to exhibit their works at Jeløy Radio.

If you are looking for an unforgettable experience that combines the sea, panoramic views, harmony, tranquillity and playfulness, then we gladly invite you to visit Hotel Jeløy Radio – a place to think big thoughts and relish small pleasures!

Welcome!

Best regards
Kirsti Albert
Hotel Manager

 

 

 

Cropped_for_page_profilbildestasjonsb2

En vakker funkisperle.

  1. Cropped_for_page_custom_cropped_48_profilbildestasjonsb2
  2. Cropped_for_page_custom_cropped_48_host_rossi
  3. Cropped_for_page_custom_cropped_48_jel_yradiovinter
  4. Cropped_for_page_custom_cropped_48_hovehovedd_r615
  5. Cropped_for_page_custom_cropped_48_untitled_panorama1_copy